Czas trwania szkolenia
Rezultaty dla uczestników
Wymagania wobec kandydatów
Główne zagadnienia programu szkolenia
23 godziny teorii
100 godzin zajęć praktycznych
książeczka spawacza, certyfikat Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub certyfikat DNV


> ukończył 18 lat życia,
> posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
> posiada zdolność wykonywania zawodu spawacza (potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu spawacza; zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy powinno zachowywać ważność w okresie szkolenia).

>Procesy spajania i pokrewne spawaniu
>Rysunek techniczny w spawalnictwie
>Materiały podstawowe
>Materiały dodatkowe
>Podstawy elektrotechniki
>Urządzenia i sprzęt do spawania
>Technika i technologia spawania
>Niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych
>Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie
>Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy
>Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa
>Bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych