Czas trwania szkolenia
Rezultaty dla uczestników
Wymagania wobec kandydatów
Główne zagadnienia programu szkolenia
8 godzin
certyfikat

- prawo jazdy
- ukończone 21 lat
- ukończony kurs „Przewóz towarów niebezpiecznych wszystkich klas”
1. Specyficzne zagrożenia stawrzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym pirotechniczne.
2. Szczegółowe wymagania, w tym zakazy, dotyczące pakowania i ładowania razem różnych materiałów przedmiotów kl.1