Czas trwania szkolenia
Rezultaty dla uczestników
Wymagania wobec kandydatów
Główne zagadnienia programu szkolenia
Kurs obejmuje 16 godzin wykładów
Słuchacz otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kursu

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami oraz dla innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

> Regulacje prawne z zakresu bhp
> Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
> Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
> Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
> Wymagania bhp dla budynków i pomieszczeń pracy
> Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych