Czas trwania szkolenia
Rezultaty dla uczestników
Wymagania wobec kandydatów
Główne zagadnienia programu szkolenia
Kurs obejmuje 16 godzin wykładów
Słuchacz otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kursu

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących na stanowiskach robotniczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

> Regulacje prawne z zakresu bhp
> Zagrożenia czynnikami wystepującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników
> Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń
> Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka