Czas trwania szkolenia
Rezultaty dla uczestników
Wymagania wobec kandydatów
Główne zagadnienia programu szkolenia
Kurs obejmuje 16 godzin wykładów
Słuchacz otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kursu

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji, pracowników którzy realizują zadania związane z organizacją komórek organizacyjnych, procesów pracy i stanowisk pracy.

>Regulacje prawne z zakresu bhp
>Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy
>Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bhp i ergonomii
>Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bhp
>Ćwiczenia dotyczące uwzględnienia wymagań bhp oraz ergonomii w projektowaniu
>Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń