Czas trwania szkolenia
Rezultaty dla uczestników
Wymagania wobec kandydatów
Główne zagadnienia programu szkolenia
Kurs obejmuje 32 godziny zajęć, w tym 4 godziny ćwiczeń.
Słuchacz otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kursu

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

> Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dot. bhp
> Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy
> Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
> Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych wytępujących w procesach pracy
> Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy
> Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
> Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka
> Nowoczesne metody pracy służby bhp
> Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bhp
> Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, zasady udzielania pierwszej pomocy