Czas trwania szkolenia
Rezultaty dla uczestników
Wymagania wobec kandydatów
Główne zagadnienia programu szkolenia
Czas trwania szkolenia - 30 godzin.
Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji lub dozoru


> Ukończone 18 lat
> Wykształcenie kierunkowe lub pokrewne

> Budowa urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych
> Montaż urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
> Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych
> Bezpieczeństwo
> Przepisy dodatkowe dla dozoru