Czas trwania szkolenia
Rezultaty dla uczestników
Wymagania wobec kandydatów
Główne zagadnienia programu szkolenia
Czas trwania szkolenia - 20 godzin.
Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji lub dozoru


> Ukończone 18 lat

> Zagadnienia z techniki cieplnej
> Gospodarka paliwowo-energetyczna
> Zasady eksploatacji urządzeń energetycznych
> BHP i przepisy przeciwpożarowe