Komisja Spawalnicza działająca pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, nadająca uprawnienia w następujących metodach spawania:

111 - spawanie łukowe elektrodą otuloną
131 - spawanie metodą MIG (elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych)
135 - spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych)
136 - spawanie łukowe drutem proszkowym w osłonie gazu aktywnego
141 - spawanie metodą TIG (elektrodą nietopliwą w osłonie argonu)
311 - spawanie gazowe acetylenowotlenowe
Komisja nadaje uprawnienia absolwentom szkoleń spawalniczych jak również dokonuje okresowej weryfikacji spawaczy – odnowień, które ważne są na okres 2 lat.

Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Komisja przeprowadza egzaminy w zakresie:
 • urządzeń instalacji i sieci elektrycznych
  - do 1kV
  - powyżej 1 kV
 • pomiary urządzeń instalacji i sieci cieplnych
  - kotły parowe i wodne
  - przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody
  - sprężarki, instalacje sprężonego powietrza
  - urządzenia chłodnicze
  - urządzeń instalacji i sieci gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa oraz powyżej 5kPa
  - przemysłowe odbiorniki paliw gazowych
  oraz inny rodzaj urządzeń instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.