„Jazda do roboty;). Praca w firmach transportowo-logistycznych dla osób bez pracy powyżej 30 roku życia”.

„Jazda do roboty;). Praca w firmach transportowo-logistycznych dla osób bez pracy powyżej 30 roku życia”
Zapraszamy:
- osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia;
- osoby z niepełnosprawnościami;
- osoby o niskich kwalifikacjach;

W ramach projektu oferujemy:

- pracę z doradcą zawodowym, psychologiem i coachem;
- warsztaty aktywizacyjne;
- szkolenie podstawowe i uzupełniające;
- profesjonalne pośrednictwo pracy

Rejestracja:

Osobista w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego ul. Miszewskiego 12/13 80-239 Gdańsk
Telefoniczna 58 341 74 16, 58 341 00 76 wew.35
E-mail: okk@zdz.gda.pl

"Moda na pracę rozwój zawodowy osób 30+" trwa rekrutacja na bezplatne szkolenia szwaczka/szwacz

Działanie : 5.2 Aktywizacja zawodowa osób zostających bez pracy


Tytuł : Moda na pracę rozwój zawodowy osób 30+
Bezpłatne szkolenia dla osób 30 + pozostających bez pracy , przygotowujące do pracy na stanowisku SZWACZKA/SZWACZ

OFERUJEMY:

- pracę z doradcą zawodowym, psychologiem, coachem,
- warsztaty aktywizujące,
- szkolenia podstawowe i uzupełniające,
- staże,
- profesjonalne pośrednictwo pracy.

ZAPEWNIAMY :

- dodatki szkoleniowe,
- zwrot kosztów dojazdów,
- zwrot kosztów opieki nad osobą zależną.

REJESTRACJA :

- osobista w siedzibie ZDZ Gdańsk, Miszewskiego 12/13
- telefoniczna 58 345 20 43, 58 341 00 76 w.22, 509 384 151
- e-mail okz1@zdz.gda.pllubk.andrukiewicz.anwo@gmail.com