Czas trwania szkolenia
Rezultaty dla uczestników
Wymagania wobec kandydatów
Główne zagadnienia programu szkolenia
szkolenie czterodniowe - 4 x 6 godz. lub trzydniowe - 3 x 8 godzin = 24 godziny zajęć, w tym 12 godzin wykładów teoretycznych i 12 godzin ćwiczeń praktycznych.

> Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu. Szkolenie umożliwia nabycie i rozwój praktycznych umiejętności związanych z:
> czytaniem rysunków rurarskich (2D, izometryków oraz rysunków złożeniowych)
> prefabrykacją elementów rurarskich przedstawionych w postaci izometryków
> posługiwaniem się i czytaniem obcojęzycznej dokumentacji i specyfikacji materiałowej.

Szkolenie jest skierowane głównie dla kadr pracowniczych branży stoczniowej oraz podwykonawców systemów rurarskich związanych z branżą stoczniową.

> Istota i zasady czytania rysunku 2D oraz specyfikacji materiałowej.
> Istota i zasady czytania rysunku izometrycznego oraz specyfikacji materiałowej.
> Omówienie zasad czytania pełnego rysunku rurarskiego (rysunek 2D, specyfikacja materiałowa oraz izometryk).