Czas trwania szkolenia
Rezultaty dla uczestników
Wymagania wobec kandydatów
Główne zagadnienia programu szkolenia
Czas trwania kursu- ok. 6 tygodni. Zajęcia teoretyczne -64 godz. i zajęcia praktyczne -5 godz. ( 3 razy w tygodniu w godz. od 16.00 do 19.00.).
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz składają egzamin przed Komisją Egzaminacyjną Transportowego Dozoru Technicznego.


> Ukończone 18 lat
> Wykształcenie mechaniczne lub pokrewne
> Staż pracy przy konserwacji i obsłudze wózków min. 6 m-cy

> Przygotowanie do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje do konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych